PAKETI ENERGETSKIH REŠITEV ZA DOM

PAKETI ENERGETSKIH REŠITEV ZA DOM

ODLIČNA PAKETNA PONUDBA IN FINANCIRANJEIBP-PAKETI-M_2019_Tabela_570-x-393_a
 • AKCIJSKA PONUDBA PAKETOV VELJA DO 30. 9. 2020

 • Ogrevajmo se ceneje

  S paketi energetskih rešitev in nadgradnjo obstoječega energetskega sistema
  boste dosegli prihranke pri stroških ogrevanja do 45 % in pri stroških priprave tople sanitarne vode celo do 70 %.

 • Akcijske cene paketne opreme

  - Akcijske cena paketne opreme veljajo do 30. 9. 2020 in veljajo le v primeru pogodbenega sodelovanja s Plinarno Maribor.
  - Vse cene vključujejo DDV, ne vključujejo pa stroška izvedbe plinskega priključka, notranje plinske instalacije in dodatnih del, ki se ovrednotijo na podlagi ogleda objekta.
  - Pri gotovinskem plačilu se 30 % vrednosti plača ob podpisu izvajalske pogodbe, 70 % vrednosti pa po izvedbi del.

 • Ugodno financiranje in subvencije

  - možnost plačila v obrokih (1 + 3) ,
  - možnost pridobitve kredita banke Sparkasse za vrednost celotne energetske rešitve – brezobrestni kredit z odplačilno dobo do 24 mesecev - več informacij na str. 6,
  - pri izbiri PAKETA 2, 3, 4 in 7 možnost pridobitve do 50 % nepovratnih sredstev/subvencij Eko sklada, do porabe razpoložljivih sredstev – več informacij na www.ekosklad.si

 • Ogrevajmo se s skrbjo za čisto okolje

  Z zamenjavo plinske peči boste sledili zahtevam zakonodaje (Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav; UL RS 24/2013 in sprememba UL RS 02/2015), ki predvideva, da je potrebno plinsko peč, ki je bila izdelana do leta 1996, prilagoditi mejnim vrednostim (CO in NOx) oziroma, da jo je bilo potrebno zamenjati do 31. 12. 2015.
  Z novo opremo boste ob prihrankih in boljših izkoristkih dodatno zmanjšali škodljive emisije in izpuste CO2 ter prispevali svoj delež k čistejšemu okolju.

 • Pomagamo vam do ugodnejšega financiranja celotne energetske rešitve z banko Sparkasse do vrednosti
  5.000 € - vse do 30. septembra 2020

  Podrobnejše informacije najdete v katalogu na str. 4 in 5.

ŽELIM PONUDBO

 

PAKETI ENERGETSKIH REŠITEV ZA DOM

ODLIČNA PAKETNA PONUDBA IN FINANCIRANJEPLMB-PAKETI-M_2019_Tabela_570-x-393_a
 • AKCIJSKA PONUDBA PAKETOV VELJA DO 30. 9. 2020

 • Ogrevajmo se ceneje

  S paketi energetskih rešitev in nadgradnjo obstoječega energetskega sistema
  boste dosegli prihranke pri stroških ogrevanja do 45 % in pri stroških priprave tople sanitarne vode celo do 70 %.
  .

 • Akcijske cene paketne opreme

  - Akcijske cena paketne opreme veljajo do 30. 9. 2020 in veljajo le v primeru pogodbenega sodelovanja s Plinarno Maribor.
  - Vse cene vključujejo DDV, ne vključujejo pa stroška izvedbe plinskega priključka, notranje plinske instalacije in dodatnih del, ki se ovrednotijo na podlagi ogleda objekta.
  - Pri gotovinskem plačilu se 50 % vrednosti plača ob podpisu izvajalske pogodbe, 50 % vrednosti pa po izvedbi del.

 • Ugodno financiranje in subvencije

  - možnost plačila v obrokih (1 + 3) ,
  - možnost pridobitve kredita banke Sparkasse za vrednost celotne energetske rešitve – brezobrestni kredit z odplačilno dobo do 24 mesecev - več informacij na str. 6,
  - pri izbiri PAKETA 2, 5 in 7 možnost pridobitve do 50 % nepovratnih sredstev/subvencij Eko sklada, do porabe razpoložljivih sredstev – več informacij na www.ekosklad.si

 • Ogrevajmo se s skrbjo za čisto okolje

  Z zamenjavo plinske peči boste sledili zahtevam zakonodaje (Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav; UL RS 24/2013 in sprememba UL RS 02/2015), ki predvideva, da je potrebno plinsko peč, ki je bila izdelana do leta 1996, prilagoditi mejnim vrednostim (CO in NOx) oziroma, da jo je bilo potrebno zamenjati do 31. 12. 2015.
  Z novo opremo boste ob prihrankih in boljših izkoristkih dodatno zmanjšali škodljive emisije in izpuste CO2 ter prispevali svoj delež k čistejšemu okolju.

 • Pomagamo vam do ugodnejšega financiranja celotne energetske rešitve z banko Sparkasse do vrednosti
  5.000 € - vse do 30. septembra 2020

  Podrobnejše informacije najdete v katalogu na str. 4 in 5.

ŽELIM PONUDBO

 

Naslov

 • Istrabenz plini d.o.o.
  Sermin 8a
  6000 Koper, Slovenija