PAKETI ENERGETSKIH REŠITEV ZA DOM

ODLIČNA PAKETNA PONUDBA IN FINANCIRANJE


istrabenz-paketi-energetskih-resitev
 • Prihranki ogrevanja do 45 %

  S paketi energetskih rešitev in nadgradnjo obstoječega energetskega sistema boste dosegli prihranke pri stroških ogrevanja do 45 % in pri stroških priprave tople sanitarne vode do 70 %.
 • Odlična paketna ponudba in financiranje opreme

  - ugodne akcijske cene do 31. 12. 2017
  - možnost plačila v obrokih (1 + 3)
  - možnost pridobitve kredita NLB za vrednost celotne ponudbe – kredit do 36 MESECEV BREZ OBRESTI – EOM 0,0 %
  - možnost pridobitve delne subvencije Eko sklada pri paketih: 3, 4, 7 in 8
 • Strokovna podpora in servis opreme

  Nudimo vam brezplačni ogled in svetovanje na domu, strokovno podporo pri načrtovanju, montaži, uporabi in vzdrževanju ter zagotavljamo servis vgrajene opreme.
 • Zamenjava plinske peči v skladu z Uredbo o emi-sijah

  Z zamenjavo plinske peči boste sledili zahtevam zakono-daje (Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav; UL RS 24/2013 in sprememba UL RS 02/2015), ki predvideva, da je potrebno plinsko peč, ki je bila izdelana do leta 1996, prilagoditi mejnim vre-dnostim (CO in NOx) oziroma da jo je bilo potrebno za-menjati do 31. 12. 2015.
 • Skrb za čisto okolje

  Z novo opremo boste ob prihrankih in boljših izkoristkih dodatno zmanjšali škodljive emisije in izpuste CO2 ter prispevali svoj delež k čistejšemu okolju.
ŽELIM PONUDBO

Naslov

 • Istrabenz plini d.o.o.
  Sermin 8a
  6000 Koper, Slovenija