PAKET 4: Hibridna toplotna črpalka + plinska kondenzacijska peč IMMERGAS – za ogrevanje/ hlajenje in pripravo tople sanitarne vode

Hibridna toplotna črpalka IMMERGAS MAGIS COMBO 5,
zunanja enota z močjo za ogrevanje: 5 kW, 
notranja enota v kompletu s plinsko kondenzacijsko pečjo z močjo za ogrevanje:
      5 - 27 kW,
dimni priključek (na fasado ali streho) s prebojem zidu za dimniško cev do dolžine
      2 m,
modulacijski termostat CARV2,
magnetni filter,
montaža zunanje in notranje enote s pečjo,
cevna povezava zunanje in notranje enote s pečjo do dolžine 5 m z enim prebojem
      stene,
vezava termostata do dolžine 10 m (material vključen) - nadometna montaža z enim
      prebojem,  
tlačna preizkušnja,
elektro dela (povezava zunanje z notranjo enoto),
zagon peči in priklop elektrike,
poučitev uporabnika,
za pripravo tople sanitarne vode.

Dodatna ponudba po ceniku:
Nadgradnja dimniške napeljave z montažo in povezava sistemov (ogrevanje, sanitarna voda, plin).

Brezplačni ogled in strokovno svetovanje

Paketi-4-708x646

Hibridna toplotna črpalka IMMERGAS MAGIS COMBO:
- inverter toplotna črpalka zrak/voda za ogrevanje in hlajenje ter pripravo tople sanitarne
   vode,

- maksimalna izraba obnovljivega vira toplote iz zraka,
- kombinirano delovanje toplotne črpalke in plinske peči,
- možnost avtomatske/ročne izbire energenta glede na zunanjo temperaturo,
- 1-fazni električni priključek 230 V/50 Hz,
- izjemna zmogljivost priprave tople sanitarne vode vse leto; temperatura  ogrevne vode s
   toplotno črpalko: do 55°C, s plinsko pečjo: do 85°C,
- delovanje do - 20°C zunanje temperature,
- tiho delovanje,
- možnost montaže zunanje enote v bližini objekta/na balkon,
- možnost nastavitve po krivulji - za vsako ogrevalno cono posebej,
- regulacija do treh krogov ogrevanja in 3-potnega ventila za ločeno vejo hlajenja,
- možnost vezave na obstoječi sistem ogrevanja s plinom  (zemeljski plin/utekočinjen
   naftni plin),
- 2 leti splošne garancije.