PAKET 2: Plinska kondenzacijska peč + toplotna črpalka VAILLANT – za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode

Plinska kondenzacijska peč VAILLANT ecoTEC VU INT I 256/5-5 plus z močjo za ogrevanje: 5,2 - 25 kW,

montaža peči,
preboj zidu za dimniško cev,
vezava termostata do dolžine 10 m (material vključen) nadometna montaža z enim
      prebojem,
montaža dimnika do dolžine 2 m,
tlačna preizkušnja,
zagon peči in priklop elektrike. 

Toplotna črpalka VAILLANT aroSTOR VWL BM 290/4 za pripravo tople sanitarne vode,
montaža toplotne črpalke - vezava tople sanitarne vode do dolžine 3 m.

Dodatna ponudba po ceniku:
Nadgradnja dimniške napeljave z montažo in povezava sistemov (ogrevanje, sanitarna voda, plin).

Brezplačni ogled in strokovno svetovanje

Plinska kondenzacijska peč VAILLANT ecoTEC VU INT I 256/5-5 plus:
- za ogrevanje,
- visoka stopnja izkoristka (110 %),
- visokoučinkovita obtočna črpalka,
- osvetljeni tekstualni LC zaslon v slovenskem jeziku,
- termokompaktni modul z ELGA funkcijo - samodejna kontrola procesa,
- možnost kombinacije z zunanjimi vsebniki vode,
- 2 leti splošne garancije z možnostjo podaljšanja na 5 let.

Toplotna črpalka VAILLANT aroSTOR VWL BM 290/4:
- toplotna črpalka zrak/voda za pripravo tople sanitarne vode,
- volumen: 290 l,
- talna stoječa izvedba,
- varčno ogrevanje sanitarne vode v primerjavi z ogrevanjem s klasično napravo - do 70 %
   nižji stroški,
- delovanje brez podpore tudi v zimskih mesecih,
- minimalna temperatura vsesanega zraka do 7°C,
- najvišja temperatura tople sanitarne vode: 60°C,
- hlajenje in sušenje prostorov v poletni sezoni, vzdrževanje nizkih temperatur (shramba,
   klet...),
- okolju prijazno hladivo R134,
- inteligentni sistem za aktivno in pasivno odtaljevanje pri nizkih temperaturah,
- visok izkoristek COP: 3,30 - pri sobni temperaturi 15°C in temperaturi vode 55°C,
- programirana antilegionelna zaščita - pregrevanje vode na 60°C vsaki dve uri,
- grelec vode s toplotno zaščito in avtomatsko omejitvijo segrevanja vode nad 55°C,
- zaščita proti zmrzovanju,
- zaščita kompresorja pred visokim številom vklopov,
- 2 leti splošne garancije, 7 let garancije za kotel.