Nakup plina

 

Utekočinjen naftni plin je gorivo z visoko stopnjo energetske učinkovitosti, prijazno do okolja, njegova uporaba je še bolj ekonomična od drugih goriv. Prav zaradi teh lastnosti se tako hitro uveljavlja v vsakdanjem življenju in industriji, njegova uporaba pa se povečuje iz leta v leto.

Utekočinjen naftni plin (UNP) sestavljajo posebej izbrani ogljikovodiki ali njihove zmesi, ki jih pridobivamo pri predelavi nafte ali pri obdelavi surovega zemeljskega plina. V splošni rabi se uporabljata plina propan (C3H8) in butan (C4H10), in sicer kot samostojna plina in kot njuna mešanica.

UNP je nestrupen gorljiv plin, težji od zraka, ki je v določenem razmerju z zrakom eksploziven. Plinu je dodan odorans, značilen vonj, po katerem zaznamo njegovo prisotnost . Izjemoma se, za posebne tehnološke postopke (npr. kot potisni plin), uporablja tudi neodoriran plin. Produkt gorenja (pri pravilno nastavljeni mešanici plina in zraka) sta CO2 in H2O, kar je ekološko sprejemljivo.


 

 

UNP skladiščimo pri sobni temperaturi v tlačnih posodah kot tekočino, kar pomeni, da lahko na relativno majhnem prostoru akumuliramo veliko količino energije. To nam omogoča širok spekter uporabe. Uporaba UNP-ja iz plinskih rezervoarjev je v primerjavi z zemeljskim plinom, pri katerem je distribucija odvisna od razvejanosti plinovodnega omrežja, mogoča povsod, do koder segajo slovenske ceste.Podjetje Istrabenz plini d.o.o. razpolaga z lastno logistiko, avtocisternami, opremljenimi s sistemom sledenja vozil in z ročnimi terminali za avtomatsko obdelavo in prenos podatkov. Sistem sledenja je nadgrajen z bazo vseh rezervoarjev v oskrbi, kar omogoča kakovostno in racionalno načrtovanje razvozov in hkrati kratek odzivni čas.

Uporaba UNP-ja je široka. Uporabljamo ga v gospodinjstvu za kuhanje, v individualnih in večstanovanjskih objektih in v večjih omrežjih za ogrevanje in pripravo sanitarne vode, za pogon vozil (avtoplin), v prostem času kot opreme pri kempiranju za ogrevanje, kuhanje in razsvetljavo, v industriji za varjenje, rezanje in segrevanje ter v kmetijstvu za ogrevanje rastlinjakov, oskrbo živalskih farm ipd.

Uporaba UNP zagotavlja udobnost. Sodobne plinske naprave so preproste in zagotavljajo varno, hitro in točno regulacijo ogrevanja. Preprost je tudi pregled porabe in zaloge plina v plinskem rezervoarju. Z UNP je mogoče sodobno in udobno ogrevati na vseh lokacijah.

UNP je okolju prijazen, zanesljiv in ekonomičen energent. Pri izgorevanju nastaja najmanj okolju škodljivih snovi, njegova prednost pa je tudi tiho delovanje plinskih naprav. Visoki izkoristki energije, učinkovita regulacija, majhna potreba po lastnem prostoru za plinske naprave, dolga življenjska doba in nezahtevnost vzdrževanja plinskih naprav, preprosta zamenjava tradicionalnih energentov in seveda visoka kurilna vrednost UNP-ja v primerjavi z drugimi gorivi zagotavljajo največjo mogočo ekonomičnost. Pri uporabi UNP-ja iz plinskega rezervoarja nismo odvisni od omrežja. Strokovno izvedena instalacija omogoča preprosto in varno uporabo energije.

Predpis na državni ravni, ki ureja uporabo utekočinjenega naftnega plina, njegovo skladiščenje in pretakanje ter način vgradnje naprav in postrojev za utekočinjeni naftni plin in varnostne ukrepe, je pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu (Ur.l. RS, št. 22/91).

Povezane datoteke

Varnostni list UNP pdf 152 KB

Bodisi, da se boste odločili za ogrevanje ali hlajenje z utekočinjenim naftnim plinom ali se boste priključili na omrežje zemeljskega plina, smo Istrabenz plini pravi partner. Svojim uporabnikom zagotavljamo zanesljivo in kakovostno oskrbo s plinom za ogrevanje in hlajenje, Naši strokovnjaki bodo poskrbeli za izvedbo celovite storitve na vašem domu – od svetovanja pri iskanju rešitve preko projektiranja, namestitve plinohramov oziroma priključitve na plinsko omrežje do rednih dobav plinskega goriva na vaš dom.


Pokličite nas ali obiščite naša prodajna mesta in maloprodajne trgovine.

Kontakt:

 

Poslovna enota zahodna Slovenija

Poslovna enota zahodna Slovenija

Telefonska številka

Koper, Sermin 8a, 6000 Koper

tel. 05-66-34-623, faks: 05-66-34-697

Ljubljana, Dunajska 63, 1000 Ljubljana

tel. 01-23-48-100, faks: 01-23-48-199

Novo mesto, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto

tel. 07-39-34-000, faks: 07-39-34-099

Poslovna enota vzhodna Slovenija

Poslovna enota vzhodna Slovenija

Telefonska številka

Celje, Plinarniška 1, 3000 Celje

tel. 03-42-64-700, faks: 03-42-64799

Maribor, Plinarniška 9, 2000 Maribor

tel. 02-33-04-501, faks: 02-33-04-599