Hibridna toplotna črpalka + plinska kondenzacijska peč IMMERGAS – za ogrevanje/ hlajenje in pripravo tople sanitarne vode

Hibridna toplotna črpalka IMMERGAS MAGIS COMBO 8 PLUS,
zunanja enota z močjo za ogrevanje: 7,7 kW, 
notranja enota v kompletu s plinsko kondenzacijsko pečjo z močjo za ogrevanje:
      4,8 - 27,3 kW,

dimni priključek (na fasado ali streho) s prebojem zidu za dimniško cev do dolžine
      2 m,
modulacijski termostat CARV2,
kombinirani, stoječi bojler (200 l), 
zalogovnik (50 l),
magnetni filter,
montaža zunanje in notranje enote s pečjo,
cevna povezava zunanje in notranje enote s pečjo do dolžine 5 m z enim prebojem
      stene,
vezava termostata do dolžine 10 m (material vključen) - nadometna montaža z enim
      prebojem,  
tlačna preizkušnja,
elektro dela (povezava zunanje z notranjo enoto),
zagon peči in priklop elektrike,
poučitev uporabnika.

Dodatna ponudba po ceniku:
Nadgradnja dimniške napeljave z montažo in povezava sistemov (ogrevanje, sanitarna voda, plin).

Brezplačni ogled in strokovno svetovanje

1) Velja le v primeru pogodbenega sodelovanja z Istrabenz plini.
2) Plačilo 50 % vrednosti ob podpisu izvajalske pogodbe, 50 % po izvedbi del.
3) Več o financiranju s kreditom v katalogu na str. 4 in 5.

Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 5. 2019. Cene ne vključujejo stroška izvedbe plinskega priključka, notranje plinske instalacije in dodatnih del - ovrednoti se na podlagi ogleda objekta.

* Možnost pridobitve do 50 % nepovratnih sredstev Eko sklada, do porabe razpoložljivih sredstev. Prihranek stroškov ogrevanja je informativen, dejanski prihranek je odvisen od obstoječega objekta in ogrevalnega sistema. Slika je simbolična.

Hibridna toplotna črpalka IMMERGAS MAGIS COMBO:
- inverter toplotna črpalka zrak/voda za ogrevanje in hlajenje ter pripravo tople sanitarne
   vode,

- maksimalna izraba obnovljivega vira toplote iz zraka,
- kombinirano delovanje toplotne črpalke in plinske peči,
- možnost avtomatske/ročne izbire energenta glede na zunanjo temperaturo,
- 1-fazni električni priključek 230 V/50 Hz,
- izjemna zmogljivost priprave tople sanitarne vode vse leto; temperatura ogrevne vode s
   toplotno črpalko: do 55°C, s plinsko pečjo: do 85°C,
- delovanje do - 20°C zunanje temperature,
- tiho delovanje,
- možnost montaže zunanje enote v bližini objekta/na balkon,
- možnost nastavitve po krivulji - za vsako ogrevalno cono posebej,
- regulacija do treh krogov ogrevanja in 3-potnega ventila za ločeno vejo hlajenja,
- možnost vezave na obstoječi sistem ogrevanja s plinom  (zemeljski plin/utekočinjen
   naftni plin),
- 2 leti splošne garancije.