Hibridna toplotna črpalka DAIKIN – za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid:
- notranja enota toplotne črpalke, notranja plinska kondenzacijska enota, zunanja enota toplotne črpalke, daljinski upravljalnik, pokrivna plošča, zidna konzola, kondenčna posoda, magnetni filter,
montaža notranjih enot + zunanje enote,
cevna povezava med zunanjo enoto + notranjima enotama do dolžine 10 m,
dimni priključek (vodoravni odvod 60/100) s prebojem zidu + montaža dimnika (2 m),
vezava termostata do dolžine 10 m (material vključen) - nadometna montaža z enim prebojem,
tlačni preizkus plinske instalacije,
priklop elektrike,
zagon sistema,
podučitev uporabnika.

Dodatna ponudba po ceniku:
Nadgradnja dimniške napeljave z montažo in povezava sistemov (ogrevanje, sanitarna voda, plin).

Brezplačni ogled in strokovno svetovanje

PAKET 7 s toplotno črpalko in plinsko kondenzacijsko pečjo je “revolucionarni” paket za doseganje velikih prihrankov in ekonomično ogrevanje. Hibridno delovanje z uporabo dveh virov energije zagotavlja maksimalni izkoristek, nizke stroške ogrevanja ter udobje skozi vse leto. Toplotna črpalka poskrbi za optimalno in prednostno delovanje. V primeru, ko je delovanje s plinsko pečjo ugodnejše, sistem avtomatsko preklopi na delovanje peči. Poskrbljeno je tudi za zadostne količine sanitarne vode, ki se pripravlja s kondenzacijskim plinskim grelnikom. Kompaktne mere zunanje in notranjih enot omogočajo montažo tudi tam, kjer smo prostorsko omejeni.

1) Velja le v primeru pogodbenega sodelovanja s Plinarno Maribor.
2) Plačilo 50 % vrednosti ob podpisu izvajalske pogodbe, 50 % po izvedbi del.
3) Več o financiranju s kreditom na str. 6 in 7.
4) Možnost pridobitve do 50 % nepovratnih sredstev/subvencij Eko sklada, do porabe razpoložljivih sredstev.

Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 30. 9. 2020. Cene ne vključujejo stroška izvedbe plinskega priključka, notranje plinske instalacije in dodatnih del - ovrednoti se na podlagi ogleda objekta. Prihranek stroškov ogrevanja je informativen, dejanski prihranek je odvisen od obstoječega objekta in ogrevalnega sistema. Slika je simbolična.

Hibridna toplotna črpalka DAIKIN Altherma Hybrid:
- toplotna črpalka zrak/voda,
- za ogrevanje (notranja enota toplotne črpalke: 5 kW, notranja plinska kondenzacijska enota: 8 - 27 kW),
- varčna priprava tople sanitarne vode,
- optimalna izraba obnovljivega vira toplote iz zraka,
- 3 leta splošne garancije.